• +373 (247) 45-1-10
  • +373 67438972

Producția și vînzarea de calcar

Activitatea principală a companiei este valorificarea de cariere deschise la depozite minerale, cu prelucrarea ulterioară a rocilor minerale pentru a obţine produsul necesar în conformitate cu schema tehnologică de producţie. Capacitatea de producţie totală constituie aproximativ 1.0 milioane m3 de calcar pe an în sortiment larg cu fracţiunea de la 80x120 mm pana la 5x20 mm; 1-3 mm în funcţie de cererea consumatorilor. NOI PRODUCEM CIRCA
1 000 000 m³
PRODUCŢIE FINITĂ PE AN

 

Noi livrăm

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova
În ţările din vecinătate


Transportarea produselor finite către consumatori se efectuiază prin două modalităţi:

Transport feroviar
Rampa de la Lipcani si rampa-depozit de la Ghidighici
 
Transport auto

 

Materia primă

Compania deţine propria sa bază de materii prime, ce constă în locul de extracţie a mineralului de calcar (cariera), cu utilizarea echipamentelor de minerit, concasare şi de sortare, utilaj de foraj, fapt care asigură funcţionarea stabilă a tuturor departamentelor companiei şi a procesului de producţie ca un tot întreg.

Rezervele industriale ale carierei, luînd în considerare cerinţele de producţie ale proiectului, constituie 100 de ani.
 

Producţia

Compania vinde calcar, precum şi produse din piatră atît persoanelor juridice cît şi celor fizice în orice cantitate. Livrarea produselor finite către companii mici şi persoane fizice se efectuiază nemijlocit la locul de producţie (în carieră). Livrarea producţiei pentru transportarea pe cale feroviară se efectuiază la rampa de cale ferată din Lipcani, care este proprietatea companiei noastre. Lista completă de produse puteti găsi aici.
 

Garanţia calităţii

Efectuarea lucrărilor este securizată de licenţe respective.
Lucrările de minerit se desfăşoară în strictă conformitate cu “Regulile unice de securitate pentru minerit prin metoda deschisă”.

De ce noi?

Carieră proprie
Două fabrici de concasare şi sortare
Propria bază de vehicule şi utilaj
Transportarea produselor finite prin diferite modalităţi

Sa colaborezi cu noi e profitabil!

Toate acestea ajuta să excludem intermediarii şi sa controlăm întregul proces, ceea ce reduce semnificativ preţul produsului finit.