• +373 (247) 45-1-10
  • +373 67438972

Locaţia

Cariera este situată la 48°18'06.3" latitudine nordică şi 26°58'50.2" longitudine estică în nord-vestul Moldovei lînga satul Beleavinţî între localităţile Briceni si Lipcani în nemijlocita apropiere de hotarele cu Romania si Ukraina. La 2 km de carieră trece şoseaua M-14, ceea ce asigură accesul uşor la carieră şi transportare în toate direcţiile. Lucrările se efectuiază în mod deschis prin praguri cu înălţimea de 15 metri. Lucrările de separare se efectuiaza printr-un prag, iar valorificarea resurselor minerale prin şase praguri.

Lucrările de extracţie a calcarului în carieră se execută în 5 etape standard:

01.Lucrări de separare şi recuperare

Înlăturarea stratului superficial şi transportarea lui se face cu ajutorul buldozerelor. Solul fertil care ulterior va fi folosit la regenerare, este stocat separat în depozite temporare. Mineralele pentru separare sînt prelucrate cu buldozerul, sînt încărcate cu ajutorul excavatorului E-2503 în autobasculante KrAZ şi sînt transportate în depozite externe. După valorificarea totală a carierei lucrările de regenerare biologică şi tehnică a pămîntului se vor efectua în conformitate cu Proiectul elaborat de IM “MoldNIIstromproect”. Suprafaţa terenului regenerat este de 71,3 ha.

02.Lucrările de foraj

Afînarea masivului din care se extrage mineralul se efectuiază prin metoda de foraj. Forarea sondelor are lor prin utilizarea maşinilor de foraj rotativ BTS-150. Lucrările explozive sînt executate de către întreprinderi specializate pe lucrari explozive. Tăierea masivului se face cu ajutorul sondelor mici, iar forarea acestor sonde – cu utilizarea ciocanului perforator.

03.Lucrări de extracţie

Îndeplinirea lucrărilor de extracţie este asigurată de licenţa, ce oferă dreptul de extragere a resurselor minerale. Lucrările miniere se efectuiază potrivit Proiectului de dezvoltare în conformitate cu cerinţele actelor normative şi tehnice cu respectarea Legislaţiei Republicii Moldova.
Masa afînată este încărcată cu excavatoare EKG-5 în autobasculante BelAZ şi este transportată la staţiile de strivire şi sortare nr.1 şi nr.2, unde se transformă în pietriş de diferite fracţiuni.

04.Transportarea

La transportarea masei extrase din carieră pentru prelucrare în DPF-1 si DPF-2 se folosesc autobasculantele BelAZ, iar la transportarea stratului fertil în depozite temporare şi a masei separate la depozitele externe se folosec autobasculantele KrAZ.

05.Prelucrarea masei extrase

Procesul de prelucrare a calcarului pentru obţinerea molozului de calcar tip DPF-1 şi DPF-2 include concasare şi sortare. La concasare se utilizează concasoare con de tip SD SM118, КSD-2200, КМD-2200. Pentru sortare se folosesc ecrane de vibrare de tipul GIL52, GIT-52, GIST-72. Linia tehnologică în baza căreia se extrage calcarul în carieră nu are deşeuri.

În construcţii calcarul se foloseşte în calitate de piatră de construcţii, precum şi la producerea cimentului şi a varului, iar în industria metalurgică în calitate de flux, în industria de prelucrare a zahărului – pentru curăţarea sucului de sfeclă şi înălbirea zahărului, în industria de prelucrare a sticlei calcarul este una din principalele parţi componente la procesul de topire. La producerea hîrtiei şi a celulozei calcarul se foloseşte pentru înălbirea hîrtiei, iar în agricultură calcarul este utilizat pe larg în scopul dezoxidării solului şi în suplimente alimentare minerale pentru animale.

Strategia eficientă de dezvoltare a companiei noastre este calitatea înaltă a producţiei, volumele mari şi regularitatea livrărilor.

Fiecare Producător şi Cumpărător intra în piaţă cu diferite resurse, competenţă şi posibilităţi diferite. Un avantaj competitiv al companiei noastre sînt calitatea înaltă a produselor mărcii „Calcar”, sinecostul redus, precum şi gama largă de produse şi livrarea la timp a mărfurilor în termenii contractului şi direcţii diferite.

Parcul de tehnică

  • Excavatoare EKG-5 (4 un.)
  • Macarale pe şenile RDK (2 un.)
  • Încărcătoare L-34 (3 un.)
  • Autobasculante MAZ (6 un.)
  • Autobasculante KrAZ (4 un.)
  • Autobasculante BelAZ (7 un.)

 

Transportarea producţiei către companii şi persoanelor frizice se efectuiază în caireră, la rampa feroviară Lipcani şi la rampa Ghidighici.